Juhtimisarvestus külalislahkuse äris

10.10.17 ja 19.10.17
10:30 - 16:30
KalevSpa Hotell ja Veekeskus (Aia 18, Tallinn)
Koolitajad: Terje Kalamees ja Vilja Tuisk

Kokkuvõte
Antud koolitus on äärmiselt praktilise suunitlusega. On oluline, et ka kesktaseme juhid mõistaksid ettevõtte äriprotsesse ning seda, kuidas äriprotsesside tulemused väljenduvad finantsaruannetes ning vastupidi. Kahepäevase kursuse eesmärk on aidata osalejatel parandada oma osakonna ja lisaks kogu ettevõtte majandustulemusi. 
Põhiteemad on:

  • Juhtimisarvestus - milleks ja kellele?
  • Tulude ja kulude planeerimine - millised on Sinu võimalused selleks?
  • Juhid, mida mõõdad - aga mida Sa mõõdad, miks ja kuidas?

Koolituse juhendajad kasutavad koolituse läbiviimiseks eelkõige oma praktilisi juhtimis- ja ettevõtlusoskusi, millele lisandub koolitajate akadeemiline kogemus.
Kursus viiakse läbi loengu, omavahelise vestluse ja juhtumiuuringute vormis (nn case study). 
Kahe koolituspäeva vaheliseks kodutööks jääb koostada juhtimisaruanne vabal valikul osakonna või sellega seotud tegevuse, teenuse, toote, kampaania vms kohta

Kursus on suunatud:
Kursus on suunatud eelkõige hotelli-, restorani- ja toitlustussektori juhtidele või kesktaseme juhtidele. Aga oodatud on ka kõik teised külalislahkuse äris töötavad professionaalid, kes puutuvad kokku nö „numbritega“.

Kursuse õpiväljund osaleja jaoks:

  • Saab aru juhtimisarvestuse olemusest ja eesmärkidest
  • Teab erinevaid eelarvestamise võimalusi ning tulude ja kulude planeerimise aluseid külalislahkuse äris
  • Teab peamisi tulemuslikkuse võtmenäitajaid külalislahkuse äris
  • Oskab koostada ise lihtsama juhtimisaruande enda töös vajalike juhtimisotsuste tegemiseks

 

Programm
1 päev, 10.10.17 (koolituspäeva juhib Terje Kalamees)
10:30 - 11:00 Registreerimine
11:00 - 12:30 Juhtimisarvestus – olemus ja eesmärk, eelarvestamise võimalused
12:30 - 13:00 Lõuna
13:00 - 14:30 Tulude ja kulude planeerimise alused
14:30 - 14:45 Kohvipaus
14:45 - 16:15 Tulemuste hindamine ja mõõtmine
16:15 - 16:30 Kokkuvõtted ja individuaalse kodutöö tutvustamine

2 päev, 19.10.17 (koolituspäeva juhib Vilja Tuisk)
10:30 - 11:00 Sisseelamine ja alustamine
11:00 - 12:30 Tagasivaade esimesele koolituspäevale
                       Individuaalsete kodutöödega seotud väljakutsed ja saavutused - diskussioon ja arutelu.
12:30 - 13:00 Lõuna
13:00 - 14:30 Juhtumiuuringud: kuluarvestuse ja kasumi juhtimisega seotud praktiliste näidisülesannete lahendamine ja arutelu 
14:30 - 14:45 Kohvipaus
14:45 - 16:15 Juhtumiuuringud: kuluarvestuse ja kasumi juhtimisega seotud praktiliste näidisülesannete lahendamine ja arutelu
16:15 - 16:30 Kursuse kokkuvõtmine

 

Koolitajad:
Terje Kalamees omab magistrikraadi finantsjuhtimise vallas ning kutsestandardit koolitusvaldkonnas. Tal on 20-aastane kogemus hotellimajanduses. Ta on töötanud eelnevalt nii hotelli tegevjuhina kui majutusjuhina. Hetkel on Terje kliendisuhete juht avalik-õiguslikus sektoris. Terje on ise ettevõtja juhtimiskonsultatsiooni ja raamatupidamise alal ning omab eelnevat koolitus- ja õpetamiskogemust hotellimajanduse valdkonnas. 

 

 

Vilja Tuisk, finantsjuht ettevõttes KalevSpa Hotell ja Veekeskus.
Vilja on tulemustele orienteeritud finantsjuht, kellel on üle 10-aastane finantsjuhtimise kogemus ja 7-aastane varasem kogemus auditeerimise ja sisekontrolli valdkonnas.
Tal on oskused mitmetes finants-, raamatupidamise ja äriprotsesside valdkondades, sealhulgas: aasta eelarvete koostamine ja eelarve täitmise jälgimine; toodete ja teenuste kasumlikkuse arvestus; krediidikontroll; käibejuhtimine; sisukate ja täpsete juhtimisaruannete koostamine; äriprotsesside arendamine, et tagada ettevõttele korrektne ja üksikasjalik finantsteave juhtimisotsuste tegemiseks; investeeringute tasuvusarvestus; maksuarvestus; uute programmide juurutamine; tehnoloogia kasutamise maksimeerimine, et saavutada ettevõtte jätkusuutlik areng tänapäeva ärimaailmas. Viljal on „kõik-on-võimalik“ suhtumine ja pragmaatiline lähenemine lahenduste leidmiseks.

 

 

HIND::
299 eurot + KM 
249 eurot + KM (
Hospitality Insiders Club liikmesettevõtetele)
(hind sisaldab toitlustust ja õppematerjale)

Registreerumine lõppeb 5.10.17

 REGISTREERU 

Events


Partners