Kubota kadu kaalu sootja

See vähendab imenduvate tetratsükliinide hulka. Varakult lugesin läbi A. Becker, C. Flicker, L.

Kodus olid kolm naist — 60 rublase palgaga Sidevalitsuses töötav tädi Leontine Küüt, 13 rubla pensioni saav vanaema Anna Räästas ja invaliidist ema Elfriede Jürgenson. Emal oli umbes 50 fotost koosnev pakike, mida ta sirvis iga päev ja jutustas oma õnnelikust elust Eesti Vabariigis. Ema oli minule Per Gynti ootava Solveigi võrdkuju. Õppisin hästi, suhtlesin ja sõbrunesin meelsasti, kuid teadsin varakult, mida tohib kellega ja kus rääkida. Karkudel vanaema kuulas innukalt raadiot ja kommenteeris elu ja poliitikat, haridust oli tal 3 klassi, selja taga tema enda ja vanaisa Madis Räästase Vanaema kasvatas ja koolitas üksi oma 5 last, kelle järglaseks olin vaid mina.

Keskkoolis mind enam miski vägi suruda. Olen seda tõotust pidanud, hoidudes kubota kadu kaalu sootja igasugusest parteilisest liinist ja sellega seotud karjäärist. Raamatud olid meie pere maailma laienduseks ja lohutuseks.

Olin üksik lugemisnäljas laps, kelle eluhoiakuid mõjutasid kuulsad mõtlejad ja fabuleerijad — kirjanikud.

Märksõna: Muusika

Sisukat lugemismaterjali leidsin Tallinnas Gogoli nimelise raamatukogu erilise kirbelõhnaga kartoteegi kaste sirvides ja sõprade sõjatules säilinud kodudest. Raamatud olid nõukogude ajal odavad, meile kubota kadu kaalu sootja Nobeli preemia laureaatide sari, mis minu raamatukapis on aukohal tänagi.

Varakult lugesin läbi A. Raamatus avanes väga põnev laboratoorium, kus igapäevased katsed tõid midagi erilist ja uut, mis sundis teadlasi juurdlema, otsima seletusi teaduskirjandusest ja jälle uutest eksperimentidest. Soov midagi sarnast kogeda määraski minu tee nähtamatute, avastamist ootavate mikroobide juurde.

Meditsiiniüliõpilasena leidsin Minu edasise elu ja huvide oluliseks mõjutajaks alates ndatest aastatest sai bioloogist kalateadlase Neeme ja Laine Mikelsaare perekond. Paljude tuliste diskussioonide eest pidupäevadel ja suvepuhkuste ajal Võrtsjärve Limnoloogiajaamas olen neile väga tänulik. Abikaasa Raik on suur teadusfanaatik, teadmistemaailma korrastada püüdev entusiast, kes on mind alati moraalselt toetanud.

Ka meie naissoost järglased Margit Sutrop ja Eva Piirimäe koos abikaasadega on akadeemilise suundumusega, nüüd juba Pangodi mail juurutamas uurivat, hindavat, maailmaparandavat vaimu. Bioloogi haridusega poeg Hannes aitab edukalt korrastada meie igapäevast elu. Ka praegu pole, hoolimata meditsiini edusammudest, viimase 10 aastaga vähenenud inimeste suremus infektsioonhaigustesse, millest olulise osa moodustavad ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonid, soolenakkused, tuberkuloos, AIDS ja malaaria.

Antibiootikum- 11 kaalulangus kodu retseptid tekitajate põhjustatud mitmesugused haigla- ja olmeinfektsioonid ründavad kõrgelt tsiviliseeritud ühiskondi. Kaasaegses kliinilises mikrobioloogias on oluline rakendada molekulaarbioloogiliste, biokeemiliste ja immunoloogiliste vahendite täit arsenali diagnoosi täpsustamiseks ja kiirendamiseks, et rakendada haigele tõhusat ravi ja profülaktikat.

Mõneti isegi üllatavalt on taas päevakorrale kerkinud seerumravi uuenenud võimalused, kuigi nüüd peaks see toimuma täpsema mikrobioloogilise diagnoosi põhjal ja biotehnoloogiliselt saadud antikehadega. Kubota kadu kaalu sootja ulatusega on inimest asustavate nn normaalsete mikroobide maailm — nii kvalitatiivses kui kvantitatiivses mõttes. Mikroobirakke on 10 korda rohkem kui inimkehas endas esineb rakke, kuigi see suur hulk moodustab vaid 2 kg ca 70 kg kohta.

Kuni XX sajandi alguseni arvati sooles kubota kadu kaalu sootja ca erinevat mikroobiliiki, möödunud sajandi keskpaigast, tänu molekulaarsete metoodikate kasutuselevõtule, küündib nende arvukus st kuni ni. Nii lähedal inimesele ja ikka nii tundmatu ja huvitav areaal!

Inimese mikrofloora osas saadakse uute läbimurdetehnoloogiatega üsna täpseid andmeid mikrobioomist, eristades seda inimese enda genoomist, kuid suhteliselt vähe on teada oma mikroobide mõjust inimese rakkudele ja kudedele. Hiljuti näitasid USA teadlased professor Gordoni laborist, et mikroobid osalevad otseselt inimese geenide ekspressioonis.

See võimaldaks edaspidi uurida, kuidas mikrobioomis olev info avaldub ümberkirjutamisel RNA-le transkriptoomikaribosoomil valkude sünteesile proteoomika ja metaboliitide tekkele kehavedelikes metaboloomika. Nimetatud toimete selgitamine pro- ja antiinflammatoorsete kubota kadu kaalu sootja tekkest, valkude, lipiidide ja süsivesikute ainevahetusest pakuks võimalusi suunata nii organismi füsioloogilisi funktsioone tervis, kasvuaeg, vananemine kui reguleerida mitmete haiguste patogeneesi.

Teadusuuringute tarvis on vajalik jätkata inimese oma ja patogeensete bakteritüvede kollektsioonide loomist. Pikemas perspektiivis aitavad need kindlustada inimese heaolu üha tehislikumas maailmas. Mikrobioloogia instituudi bakterikultuuride kollektsioonile üle mikroobitüve panime aluse Eesti- Rootsi laste allergiauuringute käigus. Mõnda aega rahastati seda tegevust Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt riiklike vahenditega.

Praeguseks on see tugi meie jaoks kadunud, ilmselt on olemas Eestile olulisemaid kollektsioone TEADUSTÖÖ PERIOODID Minu teadustöös saab eristada nelja olulisemat perioodi: teadmiste kogumine seedekulgla laktobatsillidest, fakultatiivsetest ja rangetest anaeroobidest ja ökoloogiliste seaduspärasuste selgitamine; kliinilise mikrobioloogia alased uuringud Eesti olulisematest bakteriaalsetest infektsioonidest ja nende antibiootikumtundlikkusest; vastsündinute mikrofloora kujunemise ja allergia tekke vaheliste seoste selgitamine kahest viimatinimetatust olen pikemalt kirjutanud Insuldi saanud inimeste kaltsiumilisandite vältimiseks on vaja rohkem uuringuid.

Kas ravimitega on koostoimeid? Tseftriaksoon Rocephin Koostoime reiting: Terved30 rasva poletamine Ärge võtke seda kombinatsiooni. Tseftriaksooni Rocephin ja kaltsiumi intravenoosne manustamine võib põhjustada eluohtlikke kopsu- ja neerukahjustusi.

Kaltsiumi ei tohi manustada intravenoosselt 48 tunni jooksul pärast intravenoosset tseftriaksooni Rocephin manustamist. Dolutegraviir Tivicay Koostoime reiting: Major Ärge võtke seda kombinatsiooni. Dolutegraviir Tivicay on ravim, mida kasutatakse raviks HIV.

Kaltsiumi võtmine koos dolutegraviiriga Tivicay võib vähendada dolutegraviiri Tivicay taset veres. Teoreetiliselt võib see vähendada dolutegraviiri Tivicay toimet. Selle koostoime vältimiseks tuleb dolutegraviiri Tivicay võtta 2 tundi enne või 6 tundi pärast kaltsiumi võtmist. Elvitegraviir Vitekta Koostoime reiting: Major Ärge võtke seda kombinatsiooni. Elvitegraviir Vitekta on ravim, mida kasutatakse HIV raviks.

Kaltsiumi võtmine koos elvitegraviiriga Vitekta võib vähendada elvitegraviiri Vitekta taset veres. Teoreetiliselt võib see vähendada elvitegraviiri Vitekta toimet. Selle koostoime vältimiseks tuleb elvitegraviiri Vitekta võtta 2 tundi enne või 2 tundi pärast kaltsiumi võtmist.

Alumiiniumsoolad Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

kubota kadu kaalu sootja

Rääkige oma tervishoiuteenuse pakkujaga. Kaltsiumtsitraat võib suurendada seda, kui palju teie keha alumiiniumist endaga kaasa võtab alumiiniumhüdroksiid. See alumiiniumitaseme tõus võib neeruhaigusega inimestel muutuda mürgiseks. Kuid mitte kõik kaltsiumi vormid ei põhjusta seda efekti. Kaltsiumatsetaat ei kubota kadu kaalu sootja alumiiniumi imendumist.

Antibiootikumid kinoloonantibiootikumid Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Kaltsium võib vähendada teie keha antibiootikumide imendumist. Kaltsiumi võtmine koos mõnede kinoloonidena tuntud antibiootikumidega võib vähendada nende efektiivsust. Selle koostoime vältimiseks võtke neid ravimeid vähemalt 2 tundi enne või 4—6 tundi pärast kaltsiumilisandeid.

Mõned kinoloonantibiootikumid, mis võivad suhelda kaltsiumiga, hõlmavad järgmist tsiprofloksatsiin Küproslevofloksatsiin Levakiinofloksatsiin Floxinmoksifloksatsiin Aveloxgatifloksatsiin Tequingemifloksatsiin Factive ja teised.

Antibiootikumid tetratsükliini antibiootikumid Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Maos võib kaltsium seonduda mõne antibiootikumiga, mida nimetatakse tetratsükliinideks. See vähendab imenduvate tetratsükliinide hulka. Kaltsiumi võtmine koos tetratsükliinidega võib vähendada tetratsükliinide efektiivsust.

Selle koostoime vältimiseks võtke kaltsiumi vähemalt 2 tundi enne või 4 kuni 6 tundi pärast tetratsükliinide võtmist.

kubota kadu kaalu sootja

Mõned tetratsükliinid hõlmavad demeklotsükliini Deklomütsiinminotsükliin Minotsiin ja tetratsükliin Achromütsiin ja teised. Bisfosfonaadid Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Kaltsium võib vähendada teie keha bisfosfaadi imendumist.

Kaltsiumi võtmine koos bisfosfaatidega võib vähendada bisfosfaadi efektiivsust. Selle koostoime vältimiseks võtke bisfosfonaat vähemalt 30 minutit enne kaltsiumi või eelistatavalt muul kellaajal. Mõned bisfosfonaadid hõlmavad järgmist alendronaat Fosamaxetidronaat Didronelibandronaat Bonivarisedronaat Actoneltiludronaat Skelid ja teised.

Kaltsipotrieen Dovonex Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

10 Most Painful Insect Stings In The World

Kaltsipotrieen Dovonex on D-vitamiiniga sarnane ravim. D-vitamiin aitab teie kehal kaltsiumi omastada. Kaltsiumilisandite võtmine koos kaltsipotrieeniga Dovonex võib põhjustada kehas liiga palju kaltsiumi. Digoksiin Lanoksiin Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Kaltsium võib teie südant mõjutada.

Digoksiin Lanoxin kasutatakse teie südame tugevamaks löömiseks. Kaltsiumi võtmine koos digoksiiniga Lanoxin võib suurendada digoksiini Lanoxin toimet ja põhjustada ebaregulaarset südamelööki. Kui te võtate digoksiini Lanoxinpidage enne kaltsiumilisandite kasutamist nõu oma arstiga. Diltiaseem Cardizem, Dilacor, Tiazac võib mõjutada ka teie südant. Suure koguse kaltsiumi võtmine koos diltiaseemiga Cardizem, Dilacor, Tiazac võib vähendada diltiaseemi Cardizem, Dilacor, Tiazac efektiivsust.

Levotüroksiin Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

Levotüroksiini kasutatakse madala kilpnäärme funktsiooni korral. Kaltsium võib vähendada teie keha levotüroksiini imendumist. Kaltsiumi võtmine koos levotüroksiiniga võib vähendada levotüroksiini efektiivsust. Levotüroksiin ja kaltsium tuleb võtta vähemalt 4-tunnise vahega. Liitium Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Pikaajaline liitiumitarbimine võib suurendada kaltsiumisisaldust veres.

eesti vabariigi teaduspreemiad 2010. issn 1406-2321

Liitium koos kaltsiumipreparaatidega võib suurendada kaltsiumisisalduse liiga kõrgeks muutumise riski. Raltegraviir Isentress Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

kubota kadu kaalu sootja

Raltegraviir Isentress on ravim, mida kasutatakse HIV raviks. Kaltsiumi võtmine koos raltegraviiriga Isentress mitu kuud võib vähendada raltegraviiri Isentress taset veres ja vähendada selle toimet. Näib, et ühekordse kaltsiumiannuse võtmine koos raltegraviiriga Isentress ei mõjuta raltegraviiri Isentress taset veres. Sotalool Betapace Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

Kaltsiumi võtmine koos sotalool Betapace võib vähendada teie keha sotalooli Betapace imendumist. Kaltsiumi võtmine koos sotalooliga Betapace võib vähendada sotalooli Kubota kadu kaalu sootja efektiivsust. Selle koostoime vältimiseks võtke kaltsiumi vähemalt 2 tundi enne või 4 tundi pärast sotalooli Betapace võtmist.

Verapamiil Calan, Covera, Isoptin, Verelan võivad mõjutada ka teie südant. Verapamiili Calan, Covera, Isoptin, Verelan võtmisel ärge võtke suures koguses kaltsiumi.

Veepillid tiasiiddiureetikumid Koostoime reiting: Mõõdukas Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik. Mõned veepillid suurendavad kaltsiumi hulka teie kehas. See võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, sealhulgas neeruprobleeme.

Östrogeenid Koostoime reiting: Alaealine Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

kaugkoolituse osakonna juhataja: Topics by haaga-helia.ee

Östrogeen aitab teie kehal kaltsiumi omastada. Östrogeenitablettide võtmine koos suure koguse kaltsiumiga võib suurendada kaltsiumi organismis liiga palju. Kõrge vererõhu ravimid kaltsiumikanali blokaatorid Koostoime reiting: Alaealine Olge selle kombinatsiooniga ettevaatlik.

Kaltsiumikanali blokaatorid on teatud tüüpi ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu korral. IV manustamisel võib kaltsium vähendada kaltsiumikanali blokaatorite toimet. Siiski pole tõendeid selle kohta, et kaltsiumipreparaatide võtmine või kaltsiumi sisaldavate toitude tarbimine mõjutaks kaltsiumikanali blokaatoreid.

Mõned kõrge vererõhu ravimid hõlmavad järgmist nifedipiin AdalatProcardiaverapamiil Calan, Isoptin, Verelandiltiaseem Cardizemisradipiin DynaCircfelodipiin Plendilamlodipiin Norvascja teised.

kubota kadu kaalu sootja

Mõnikord võetakse seda koos RÜ D-vitamiiniga. Kõrvetiste korral: vastavalt vajadusele kasutatakse 0,5 grammi kaltsiumkarbonaati. Fosfaatide vähendamiseks täiskasvanutel koos krooniline neerupuudulikkus : Päevas on kasutatud kaltsiumkarbonaati või kaltsiumatsetaati 1—6,5 grammi. Päevane annus jagatakse ja võetakse söögikordade vahel. Kortikosteroidide kasutamisest tingitud nõrkade luude osteoporoosi ennetamiseks: jagatud päevased annused 0, grammi elementaarset kaltsiumi päevas.

kubota kadu kaalu sootja

Paratüreoidhormooni taseme vähendamiseks hüperparatüreoidism : 1,2—4 grammi kaltsiumi, tavaliselt karbonaatsoolana. Sageli kasutatakse seda koos madala fosfaadisisaldusega dieedi või RÜ D-vitamiiniga. Nõrkade luude osteoporoosi ennetamiseks: enamik kubota kadu kaalu sootja soovitab osteoporoosi ja luumurdude vältimiseks võtta päevas — mg kaltsiumi.

Loote luutiheduse suurendamiseks rasedatel, kellel on väike kaltsiumi tarbimine toidus: — mg päevas, võetakse teisel ja kolmandal trimestril. Premenstruaalse sündroomi PMS korral: ,3 grammi päevas kaltsiumkarbonaadina.

Jämesoolevähi ja korduvate jämesoole healoomuliste kasvajate adenoomid ennetamiseks: Kuni 2 grammi päevas. Kõrge kolesteroolitaseme korral: koos madala rasvasisaldusega või piiratud kalorsusega dieediga on kasutatud mg päevas eraldi või koos D-vitamiiniga.

Raseduse ajal kõrge vererõhu ennetamiseks preeklampsia : päevas kaltsiumkarbonaadina grammi elementaarset kaltsiumi. Kõrge kolesterooli korral: koos madala rasvasisaldusega või piiratud kalorsusega dieediga on kasutatud mg päevas koos D-vitamiiniga või ilma.

Märksõna: Muusika | ERR | Digihoidla

Kõrge vererõhu korral: kuni 0, grammi päevas kuni 4 aastat. Eakate inimeste hambakaotuse vältimiseks: mg kaltsiumi koos RÜ D-vitamiiniga päevas 3 aasta jooksul. Kaalukaotuse korral on kasutatud kaltsiumi — mg päevas tavaliselt koos piiratud kalorsusega dieediga.

Mõnel juhul võetakse kaltsiumi koos RÜ D-vitamiiniga. Digoksiini võtvatel täiskasvanutel manustatakse annus minuti jooksul. Kõrge vererõhk: noorukitel on kasutatud 1,5 grammi päevas 8 nädala jooksul.

Kaltsiumkarbonaat ja kaltsiumtsitraat on kaks kõige sagedamini kasutatavat kaltsiumivormi. Kaltsiumilisandid jagunevad imendumise suurendamiseks tavaliselt kaheks annuseks päevas. Parim on võtta kaltsiumi koos toiduga annustes mg või vähem. Meditsiiniinstituut avaldab kaltsiumi soovitatav päevaraha RDAmis on hinnanguline tarbimistase, mis on vajalik peaaegu kõigi tervete elanikkonna nõuete täitmiseks. Praegune RDA määrati Sellest tasemest kõrgemaid annuseid tuleks vältida.

Annuseid, mis ületavad enamiku täiskasvanute soovitatud päevase tarbimistaseme mg päevas, on seostatud südameataki riski suurenemisega. Kuni rohkem pole teada, jätkake igapäevaste vajaduste rahuldamiseks piisava koguse kaltsiumi tarbimist, kuid mitte liiga palju kaltsiumi.

Mõelge kindlasti kaltsiumi üldisele tarbimisele nii toidust kui ka toidust ja proovige mitte ületada mg kaltsiumi päevas. Looduslike ravimite põhjalik andmebaas määrab tõhususe teaduslikele tõenditele tuginedes järgmises skaalas: tõhus, tõenäoliselt tõhus, tõenäoliselt tõhus, tõenäoliselt ebaefektiivne, tõenäoliselt ebaefektiivne ja ebapiisav tõend hindamiseks iga reitingu üksikasjalik kirjeldus. Viited Abbott, R. Toidu kaltsiumi- ja piimatarbimise mõju trombemboolse insuldi riskile vanematel keskealistel meestel.

Honolulu südameprogramm. Insult ; 27 5 : Kuva abstraktne. Abellan, Perez M. Interna ; 12 kubota kadu kaalu sootja : 12— Abrams, S. Kaltsiumi ja tsingi imendumine laktoosi sisaldavatest ja laktoosivabadest imiku piimasegudest. Am J Clin Nutr ; 76 2 : J Rheumatol. J Med. Al, Sarakbi W.

Piimatooted ja rinnavähi risk: kirjanduse ülevaade.

 • eesti vabariigi teaduspreemiad issn
 • Kaltsium: tervisega seotud eelised, kasutusalad, kõrvaltoimed, annused ja koostoimed - Kaltsium
 • Lemmikloomade rasva kaotus
 • Kuidas keha rasva poletusreziimis panna
 • Minu elu värvikirev mosaiik on kulgenud kahel sajandil.
 • Keskmine kaalulangus diivaniga 5k

Int J Fertil. Naiste Med. Albanese, A. Kümneaastane uuring. Almirall, J. Kaltsiumatsetaat versus kaltsiumkarbonaat seerumi fosfori kontrollimiseks hemodialüüsiga patsientidel. Am J Nephrol ; 14 3 : Almustafa, M. Kaltsiumi ja suguhormoonide ravi mõjud selgroolülide murdumisele osteoporoosis. Aloia, J. Peapraktikant Med. Calcitriol menopausijärgse osteoporoosi ravis.

Am J Med. Kaltsiumilisand koos hormoonasendusraviga ja ilma, et vältida menopausijärgset luukadu. Alonso, A. Am J Clin Nutr ; 82 5 : Amin, S.

Kortikosteroidide poolt indutseeritud osteoporoosi raviks kasutatavate ravimiteraapiate võrdlev efektiivsus: metaregressioon.

 • Rapid kaalulangus vanemate taiskasvanute
 • Voimalusi kaalulangusest raha teenimiseks
 • Kaltsiumi annustamise kaalutlused.
 • Arevus vaba rasvapoletaja

J Bone Miner Res ; 17 8 : D-vitamiini roll kortikosteroidide poolt indutseeritud osteoporoosis: metaanalüütiline lähenemine. Arthritis Rheum ; 42 8 : Angus, R. Toitumine ja luude mineraalne tihedus. Bone Miner Kliiniline uuring toitumisharjumuste mõjust vererõhule. DASHi koostöögrupp.

 1. Подобно своим природным аналогам они преследуют одну цель - внедриться в организм и начать размножаться.
 2. Toidud mis eemaldavad rasva kehast
 3. Он прикрыл микрофон телефона рукой и гневно посмотрел на своего молодого сотрудника.

J Med ; 16 : Arbman, G. Vähk ; 69 8 : Ardissino, G. Kalsitriooli pulssravi ei ole kroonilise neerupuudulikkusega laste sekundaarse hüperparatüreoidismi kontrollimisel efektiivsem kui igapäevane kaltsiitrioolravi. Neerupuudulikkusega laste D-vitamiini Euroopa uurimisrühm. Nephrol ; 14 7 : Arthur, RS, Piraino, B. Madala annusega kaltsitriooli ja kaltsiumravi mõju luu histomorfomeetriale ja kaltsiumi eritumisele uriiniga osteopeenilistel naistel.

Miner Elektrolüüt Metab ; 16 6 : Ascherio, A. Hüpertensioon ; 27 5 : Toitumistegurite ja hüpertensiooni perspektiivne uuring USA meeste seas. Tiraaž ; 86 5 : Astrup, A. Kaltsium vähendab preeklampsia riski. Lancet ; : Avenell, A. D-vitamiini ja D-vitamiini analoogid involutionaalse ja menopausijärgse osteoporoosiga seotud luumurdude vältimiseks.

Clin Trials ; 1 6 : Baecker, N. Lühiajaline kõrge toiduga kaltsiumi tarbimine voodipesu ajal ei mõjuta tervete meeste luuvoolu markerid. Toitumine ; 26 5 : Baran, D. Dieetide muutmine piimatoodetega selgroolülide kaotuse vältimiseks premenopausis naistel: a kolmeaastane prospektiivne uuring. J Clin Endocrinol Metab ; kubota kadu kaalu sootja 1 : Barbone, F.

Dieet ja endomeetriumi vähk: juhtumikontroll. Am J epidemiool. Barnard, K. D-vitamiini ekstraskeletimõjud vanematel täiskasvanutel: südame-veresoonkonna haigused, suremus, meeleolu ja tunnetus.

Am J Geriatr Pharmacother. Vedela piima suurenenud tarbimise mõju energia- ja toitainete tarbimisele, kehakaalule ning kardiovaskulaarsele vanemate täiskasvanute riskifaktorid. J Am Diet Assoc. Nephron Clin Pract. Barry, E. Juhuslike kukkumiste ennetamine pikaajaliste viibimisüksuste eakate seas. J ; 94 6 :, Vaade abstraktsele. Becker, C. Mitmekülgse sekkumise tõhusus hooldekodu elanike kukkumistele. J Am Geriatr Soc ; 51 3 : Belizan, JM, Villar, J. Raseduse ajal kaltsiumilisandite pikaajaline mõju järglaste vererõhule : randomiseeritud kontrollitud uuringu järelkontroll.

BMJ ; : Belizan, J. Vererõhu langus kaltsiumilisandiga noortel täiskasvanutel. JAMA ; 9 : Esialgsed tõendid kaltsiumilisandite mõju kohta vererõhule tavalistel rasedatel. Am J Obstet Gynecol ; 2 : Bellinger, D. Kubota kadu kaalu sootja värskendus: plii ja rasedus. Belluzzo, M. Bemben, D. Lihas-skeleti vastused kõrge ja madala intensiivsusega resistentsuse treenimisele varases postmenopausis naistel. Med Sci. Harjutus ; 32 11 : Bendsen, N. Piimakaltsiumi mõju rooja rasva eritumisele: randomiseeritud ristkatsetus.

J Obes. Benito, E. Dieet ja kolorektaalsed adenoomid: juhtumikontrolli uuring Mallorcal.

kubota kadu kaalu sootja

Int J Cancer ; 55 2 : Int J Cancer ; 45 1 : Int J Cancer ; 49 2 : Bergel, E. Ema kaltsiumi tarbimise raseduse ajal mõju laste vererõhule: kirjanduse süstemaatiline ülevaade. Bergman, G. D3-vitamiini toidulisandi efektiivsus eakate naiste luumurdude ennetamisel: metaanalüüs.

Curr Med. Res Opin. Bergsma-Kadijk, J. Kaltsium ei kaitse kolorektaalse neoplaasia eest. Epidemioloogia ; 7 6 : Berneckeri peaminister, Neiger E, Pietschmann P jt. Tsükliline klodronaat versus pidev monofluoro-fosfaatravi glükokortikoidide poolt indutseeritud osteoporoosi raviks. Arthritis Rheum ; Bhattacharyya, Kubota kadu kaalu sootja.

Toidu kaltsium ja rasv. Mõju inimese seerumi lipiididele ning kolesterooli ja selle laguproduktide väljaheidetele. J Clin. Bidoli, E. Toidu tarbimine ning käärsoole ja pärasoole vähk Kirde-Itaalias. Int J vähk ; 50 2 : Bierenbaum, M. Vererõhu langetamise kubota kadu kaalu sootja.

Bijlsma, J. D-vitamiini ja kaltsiumi lisamine on kortikosteroidide poolt indutseeritud osteoporoosi ravis efektiivne. Clin Exp. Suukaudse kaltsiumi ja D-vitamiini mõju kubota kadu kaalu sootja poolt indutseeritud osteopeeniale.

Birck, R. Kaltsiumketoglutaraat versus kaltsiumatsetaat hüperfosfateemia raviks säilitushemodialüüsiga patsientidel: ristuva uuring. Nephrol Dial. Birkett, N. Märkused toidus sisalduva kaltsiumi tarbimise ja vererõhu vahelise metaanalüüsi kohta.

Kaltsiumilisandite mõju luumurdude riskile: topeltpime randomiseeritud kontrollitud uuring. J Bone Miner Res ; 21 : S Am J Clin Nutr ; 86 6 : J Bone Miner Res ; 26 4 : Suukaudsete D-vitamiini ja annusega selgroolülide murdude ennetamine sõltuvus: randomiseeritud kontrollitud uuringute metaanalüüs.

Black-Sandler, R. Luumassi määravad ained menopausis. Blanchard, J. J Pharm. Blank, R. Ülevaade osteoporoosi ravimeetodite kliinilistest uuringutest, kasutades lõpp-punktina luumurd. J Clin Densitom.

Am J neerukahjustus ; 33 4 : Block, G. Neeru Int ; 71 5 : Sevelameeri ja kaltsiumi mõjud pärgarteri lupjumisele hemodialüüsiga patsientidel. Neeru Int ; 68 4 : Bloomfield, R. Suukaudse kaltsiumkarbonaadi mõju vererõhule kergelt kõrgenenud arteriaalse rõhuga subjektidel. J Hypertens Suppl ; 4 5 : SS Boath, E. Postnataalse depressiooni ennetamine: narratiivne süsteemne ülevaade. J Psychosom. Obstet Gynaecol ; 26 3 : Bohning, W. Bolton-Smith, C. Bone Miner. Kaltsiumiga rikastatud toidud suurendavad selektiivselt ubat kurus vaata salenemist ja reieluu luumassi eelpuberteediealistel tüdrukutel: topeltpime randomiseeritud uuring.

J Clin Invest ; 99 6 : Bonnick, S. Ravi alendronaadi pluss kaltsiumi, ainult alendronaadi või ainult kaltsiumiga postmenopausis madala luude mineraalne tihedus. Boon, N. Kaltsiumi tarbimise ja keha koostise seos Hollandi populatsioonis: Amsterdami kasvu ja tervise pikisuunaline uuring.

J epidemiool. Borrego, J. Bostick, R. Kaltsiumilisandite mõju seerumi kolesteroolile ja vererõhule. Randomiseeritud, topeltpime, platseebokontrolliga kliiniline uuring. Arch Fam. Kaltsiumi, D-vitamiini ja piimatoidu tarvitamise seos südame isheemiatõvesse suremusega postmenopausis naistel. Kaltsiumi, D-vitamiini ja piimatoidu tarbimise seos käärsoolevähi esinemissagedusega vanemate naiste seas.

Iowa naiste terviseuuring. Boutron, M. Kaltsium, fosfor, D-vitamiin, piimatooted ja kolorektaalne kantserogenees: Prantsusmaa juhtum - kontrolluuring. J Cancer ; 74 1 : Boutsen, Y.

Calcif Tissue Int ; 61 4 : Bowen, J. Kõrge piimavalgu ja kõrge kaltsiumisisaldusega dieet minimeerib ülekaaluliste täiskasvanute luuvoolu kaalulanguse ajal. J Nutr. Brandis, S. Koostööteraapia- ja õendusmeetod kukkumiste ennetamiseks haiglaravil. J Qual. D-vitamiini ja kaltsiumi lisamise bioloogilised mõjud postmenopausis naistel, kellel on madal luumass ja kes saavad alendronaati.

Kliiniline ravimiuuring ; Brazier, M. Clin Ther ; 27 12 : Bro, S. Juhuslik randomiseeritud uuring, milles võrreldi kaltsiumketoglutaraadi fosfaate siduvat efektiivsust kaltsiumkarbonaadiga kroonilise hemodialüüsi saavatel patsientidel.

Am J neerukahjustus ; 31 2 : Bronner, F. Kaltsiumi netoimavus enneaegsetel imikutel: metaboolse tasakaalu uuringu tulemused. Am J Clin Nutr ; 56 6 : Bio magnet kaalulangus lähteseisund lastel ja noortel täiskasvanutel, kellel on CF: kaltsitriooli kubota kadu kaalu sootja uuring [abstrakt]. Laste pulmonoloogia ; 40 28 : Brunner, RL, Cochrane, B. Kaltsium, D-vitamiini täiendus ja kehaline funktsioon naiste tervise algatusel.

Kaltsiumilisandite mõju raseduse põhjustatud kubota kadu kaalu sootja ja preeklampsiale: randomiseeritud kontrollitud uuringute metaanalüüs. JAMA ; 14 : Bucur, I. Spideri hammustuse envenomation Al Baha piirkonnas, Saudi Araabias. Med ; 19 1 : 15— Buell, J.

D-vitamiini seostatakse kognitiivse funktsiooniga vanuritel, kes saavad koduseid tervishoiuteenuseid. J Gerontol A Biol. Bueno, M. Toiduga kaltsiumi tarbimine ja ülekaal: epidemioloogiline vaade. Toitumine ; 24 : Bunout, D. D-vitamiini lisandite ja treeningtreeningute mõju Tšiili vitamiini füüsilisele jõudlusele D-puudulikkusega eakad patsiendid.

Gerontol ; 41 8 : Burleigh, E. Kas D-vitamiin peatab statsionaarsed patsiendid? Randomiseeritud kontrollitud uuring. Vananemine ; 36 5 : — Burnett, J. Latrodektism: musta leseämbliku hammustused. Cutis ; 36 2 : Cadogan, J. Piima tarbimine ja luu mineraalide omandamine noorukitel: randomiseeritud, kontrollitud sekkumiskatse. Cameron, ID, Venman, J.

Puusakaitsmed vanurite hooldusasutustes: kasutamise randomiseeritud uuring üksikute suurema riskiga elanike poolt. Vananemine ; 30 6 : Cameron, M. Kaltsiumilisandite mõju luutihedusele premenarheaalsetes emastes: kaksik-lähenemine.

J Clin Endocrinol Metab ; 89 10 : Rindkere ; 59 9 : Intranasaalne kaltsitoniin RÜ ei takista luukadu varajastel postmenopausis naistel. J Bone Miner Res. Caniggia, A. Acta Vitaminol. Cao, J. Curr Opin. Clin Nutr Metab Care ; 13 6 : Capezuti, E. Füüsiliste piirangute kasutamine ja kukkumine hooldekodude elanikel. J Am Geriatr Soc ; 44 6 : Cappuccio, F. Epidemioloogiline seos toiduga kaltsiumi tarbimise ja vererõhu vahel: avaldatud andmete metaanalüüs.

Clin Sci. Lond ; 71 4 : Kas suukaudne kaltsiumilisand vähendab kõrget vererõhku? Topeltpime uuring. J Hypertens ; 5 1 : J Hypertens ; 7 12 : Caravaca, F. Kaltsiumatsetaat versus kaltsiumkarbonaat fosfaat sideainetena hemodialüüsi saavatel patsientidel. Nephron ; 60 4 : Carrasco, R.

Kaltsiumiga seotud luuvoolu biokeemilised markerid juveniilse reumatoidartriidiga laste toidulisand: topeltpimedas, platseebokontrollitud sekkumiskatse tulemused. Arthritis Rheum ; 58 12 : Carroll, C. Clin Ther ; 32 5 : Castelo-Branco, C. Osseiin-hüdroksüapatiidi kompleksi efektiivsus võrreldes kaltsiumkarbonaadiga luukadude vältimiseks: metaanalüüs. Ossein-hüdroksüapatiidi ühendid menopausijärgse luukadude ärahoidmiseks. Koadjuvandi kasutamine koos hormoonasendusraviga.

J Reprod. Med ; 44 3 : Centonze, S. Toitumisharjumused ja jämesoolevähk madala riskiga piirkonnas. Lõuna-Itaalia rahvastikupõhise juhtumikontrolli uuringu tulemused. Nutr Cancer ; 21 3 : Cesur, Y. D-vitamiini ravi madala ja suure annuse võrdlus toitumisalase D-vitamiini puuduse rahhiidil. J Pediatr. Endocrinol Metab ; 16 8 : Chan, D. Vastloodud puusakaitse tõhusus ja vastuvõetavus: pilootuuring. Arch Gerontol Geriatr ; 30 1 : Chan, H. Toiduga kaltsiumi tarbimine, füüsiline aktiivsus ja selgroolülide murdude oht hiina keeles.

Int ; 6 3 : Neeruhaiguste uurijate kasvu ebaõnnestumine. Chapuy, M. Kaltsiumi- ja kolekaltsiferoolravi mõju kolmeks aastaks puusaluumurdudele eakatel naistel. Pamidronaadi, kaltsitoniini ja tsüklilise etidronaadi võrdlus steroidraviga seotud osteoporoosi ravis. Chaudhuri SK. Kaltsiumipuudus ja raseduse toksoos.

J Obstet Gynaecol India ; Checa, MA, Garrido, A. Raloksifeeni ja kaltsiumi pluss D-vitamiini võrdlus tupe atroofias pärast pikaajalise menopausijärgse hormoonravi lõpetamist osteoporoosiga naistel. Randomiseeritud, maskeeritud hindaja, üheaastane prospektiivne uuring. Maturitas ; 52 1 : 70— Chee, W. Piima lisamise mõju luude mineraalsele tihedusele menopausijärgsetes Hiina naistes Malaisias.

Chen, JT, Kubota kadu kaalu sootja, M. Bone ; 20 6 : Chen, P. D-vitamiini, kaltsiumi metaanalüüs ja rinnavähi ennetamine. Rinnavähi ravi. Chen, Y. Kaltsiumi imendumine menopausijärgses hiinlases: randomiseeritud ristuva sekkumise uuring. J Nutr ; 97 1 : Cheng, S. Kaltsiumi, piimatoodete ja D-vitamiini toidulisandi mõju luumassi juurdekasvule ja kehakoostisele 10—12 - vanad tüdrukud: 2-aastane randomiseeritud uuring.

Chertow, G. Sevelamer nõrgendab pärgarteri ja aordi lupjumise progresseerumist hemodialüüsiga patsientidel. Neeru Int ; 62 1 : Chertow, GM, Dillon, M. Sevelameerhüdrokloriidi randomiseeritud uuring RenaGel koos täiendava kaltsiumiga ja ilma. Hüperfosfateemia ja hüperparatüreoidismi kontrolli all hoidmise strateegiad hemodialüüsiga patsientidel. Clin Nephrol ; 51 1 : 18— Randomiseeritud uuring ninasprei lõhekaltsitoniini kohta postmenopausis naistel, kellel on väljakujunenud osteoporoos: osteoporoosiliste luumurdude kordumise ärahoidmine.

PROOF-i uurimisrühm. Cheung, P. Eeltäidetud lahuse ioniseeritud kaltsiumi kontsentratsiooni normaliseerimine parandab venovenoosse ECMO-ga vastsündinute hemodünaamilist stabiilsust. Kaltsiumilisandite mõju reieluu luu mineraalsele tihedusele ja selgroolülide murdude määrale D-vitamiini sisaldavate eakate patsientide kaalulangus kodu retseptid.