Parim viis relvade ja olgade ohutamiseks,

Mitte selle pärast, et me varjame midagi, vaid selle pärast, et need meetmed, mis on ette võetud, on efektiivsed," ütles Popov. Omalaadne oli

Esimene ja üks peamine väide on, et koroonat pole tegelikult olemas. Küsimusele, mis on siis selle taga, mida meile tegelikult ei räägita, vastas Kracht: "Mis siis tegelikult toimumas on, kas need arvud on tõesed, mida meile räägitakse. Mina ei ole kedagi suremas näinud, mina ei ole kellegi voodi kõrval seisnud. Ja ma ei tea mitte ühtegi inimest tänaseks, kes oleks koroonas, kes oleks sellesse jäänud või kes oleks ära surnud. Reptiiliteooria isa usub, et pandeemia on bluff, varjamaks meie orjastamist tumedate jõudude poolt.

Jõgeva Malev Jõgeva malev kuni tänaseni Jõgeva maakonda meie Eesti NSV-s loodi Jõgeva maakond Nii paikneb nüüdne Jõgevamaa endisaja Tartumaa põhjaosas, mille toonasest territooriumist kuuluvad endised Avinurme ja Lohusuu vallad praeguse Ida-Virumaa koosseisu. Jõgevamaa Pala vald kuulus siis Alatskivi malevkonda. Esimesena tärkas Kaitseliidu taasloomise mõtte Maarjas.

Ehkki seda võetakse järjest sotsiaalmeediast valeuudisena maha, saadetakse uusi linke alailma "Pealtnägija" toimetustesse. Uskumusest, et koroonat pole olemas või halvemal juhul on see tavagripp, tuleneb omakorda teooria, et peavoolumeedia aitab seda varjata. Miks pandi Saaremaa juba ammu lukku? Et keegi ei saaks ligi, et keegi ei saaks vaatama, mis seal toimub," arvas Kracht. Täielik vaikus, mitte kedagi kusagile ei lasta. Kui paanika on nii suur, ma võin ka hea meelega vabatahtlikuks appi minna, sest mina seda viirust ei karda, aga keegi ei võta mind kuskile, keegi ei võta isegi jutule.

Kahtlusi lisas hiljuti Eestis levinud veebidokumentaal, kus end ajakirjanikuks nimetav aktivist tungis Berliini haiglate ootesaalidesse, mis olid inimtühjad. Teiste seas levitas filmi eestikeelsete tõlkega Telegrami alternatiivportaal. Tagantjärele selgus, et saksa veebipartisan tuuseldas valedes osakondades, kus ei pidanudki sel ajal inimesi olema ning eksperdid, keda ta intervjueeris, polnud üldse asjassepuutuvad.

Eesti Kes on koroonaeitajad ja kas nende teooriates leidub ka grammike tõtt?

Koroonaviiruse pandeemia kõrval on fitness bike kaalulangus saanud libauudised ja vandenõuteooriad. Tegemist on reaalse epidemioloogilise probleemiga. Kui näeme statistikat, mida terviseamet avaldab ja kuidas on siis nakatunute osakaal Saaremaal 10 elaniku kohta, ei ole see võrreldav üldsegi mandriga. See tähendabki seda, et juhul kui me teeme kõik uksed lahti, on risk, et infektsioon hakkab levima mandrile ülisuur.

Ja kahjuks nii ta on, me peame kannatama, kuni see kõik vaibub. Aga kui statistika juba jutuks tuli, siis on skeptikutel varuks hea küsimus — kuigi pandeemiast pasundatakse söögi alla, pole üleüldine suremuse number Eestis võrreldes varasemate aastate keskmisega tegelikult kasvanud. Eelmise aasta märtsis suri päevas küll viis inimest vähem, aga samas Ainuüksi gripp nõudis mullu Eestis 57 inimelu, kurikuulus koroona seni kolmandiku võrra vähem. Kui me võtame praegu maailmas väga olulised asjad, millesse inimesi sureb ikka väga-väga palju ja keegi selle tõttu riike lukku ei ole pannud.

Esiteks tõsteti tervishoiusüsteem erilisse häireolukorda ja tegeleti ainult koroonatõrjega. Teiseks istus valdav osa inimestest kodus, mistõttu nakatuti vähem teistesse haigustesse või satuti õnnetustesse.

Ehk eriolukorra meetmed töötasid. Ning lõpuks — me pole veel tegelikult lõplikult pääsenud. Ja miks? Mitte selle pärast, et me varjame midagi, vaid selle pärast, et need meetmed, mis on ette võetud, on efektiivsed," ütles Popov.

Ka koroonaviirus on täpselt samuti olemas. See, miks need pildid niisugused välja näevad, sellel on objektiivne põhjus. Viirused on väikesed, visuaalselt neid teha ei saa, näha ei saa.

Varem sel nädalal üritas Guaido parim viis relvade ja olgade ohutamiseks mässu õhutada, kuid see lõpes ruttu, kui 25 mässulist sõdurit otsisid varjupaika Caracases asuvast Brasiilia saatkonnast. Maduro vastas sellele teatega, et sõjaväe juhtkond kinnitas talle oma ustavust. Usaldan teid, kuid hoidke oma silmad lahti. Käputäis reetureid ei tohi määrida relvajõudude au, ühtsust, kokkukuuluvust ja kuvandit," lausus president kõnes.

Ta süüdistas Guaidod, keda tunnistab Venezuela ajutise presidendina rohkem kui 50 riiki, riigipöördekatse korraldamises. Guaido parimatest püüdlustest hoolimata on sõjavägi jäänud Madurole ustavaks. Üks sellistest oli ka Laskma kutsuti parim viis relvade ja olgade ohutamiseks lubati kõikki soovijaid. Lasti automaatidest, väikekaliibri püssidest ja püstolist Makarov.

Ja mujalt huvilisi oligi, sealhulgas mitte vähe naisi. Sümboolselt andsid lipu kaitseliitlastele üle vabadusvõitlejad. Sealsamas oli Sündmus pälvis ka rajoonilehe tähelepanu — avaldati pilt ja artikkel.

Liikmete vähesuse tõttu malevkonna moodustamiseni siiski ei jõutud ja asutatud üksused arvati Jõgeva malevkonna koosseisu. Uued rühmad moodustati Vaimastverre ja Jõgevale. Kahjuks näitas malevkond allumatust üles ka KL ülema ja KL keskjuhatuse korralduste ja otsuste suhtes ning Kaitseliidu ülem oli sunnitud oma Nüüd koosnes malev Kursi ja Jõgeva malevkonnast ning Põltsamaa üksikkompaniist.

Maduro käskis Venezuela sõduritel olla valmis USA rünnakuks | Välismaa | ERR

Viimast juhtis lühiaegselt lipnik Kalvet, siis L. KL ülema Juba dets. Aastalõpul moodustatakse neist rühm, Praeguseks on Rakke üksus likvideerunud, sealsed kaitseliitlased teiste üksuste liikmed.

parim viis relvade ja olgade ohutamiseks

Maleva liikmeskonna kõrgseisuks oli Seejärel langes erinevail põhjuseil mehi välja ja nii oli Üksusesse kuulusid Jõgeva, Palamuse, Vaimastvere ja Saadjärve kompaniid. Malevkonna pealikena on toiminud vanemveebel Aare Metting, vanemseersant Eedi Nahkur, lipnik Mati Meedla, instruktor nooremleitnant Valdek Suur ja seejärel Päärti juhitud Puurmani kompaniisse.

Kukk pani ameti maha ja ajutiselt määrati pealiku kohustesse instruktor nooremleitnant Piirson, tema abina jätkas veebel Päärt. Riviliselt olid rühmad koondatud Põltsamaa kompaniiks malevkonna pealik-instruktor leitnant Lembit Kuldma juhtimisel. Uut pealikku ei kinnitatud, üldine juhtimine jäi kuni nov-ni instruktor lipnik Martin Meose õlule. Pealikuks määrati veebel Päärt. Parim viis relvade ja olgade ohutamiseks lõpuks oli Jõgeva Maleva struktuuri ja üksuste väljakujunemine optimaalses mõttes sisuliselt lõppenud.

Liikmeskonna moodustasid nüüd tegevust jätkanud aktiivsemad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Lahkunud või malevast välja arvatud olid need, kelles huvi või võimalused Kaitseliidu töös osaleda oli kas spartani rassi kaalulangus või nad olid seda ühiskondlikku kohustust võtnud Kaitseliidule mittesobival moel. Selle ajani säilis malevas kindlalt maleva organisatsioonipõhine ülesehitus ja juhtimine.

Eelmainitud perioodi lõpu ettekirjutatud arengukava nõudis maleva liikmeskonna kasvu ja iga kompanii suurendamist 5-rühmaliseks. Enamgi veel. Malevalt nõuti liikmeskonna kasvu seevõrra, et lisanduks 7 uut kompaniid. Aga isegi kui värbamistöö oleks igati edukalt kulgenud, poleks seda võimaldanud maakonna kaitseliitlaseks kõlbliku meeselanikkonna ressurss.

Maakonnas laiutas tööpuudus, tööjõulised mehed otsisid teenistust kodust kaugemalt ja elanikkonna vähenemine oli ebameeldiva hiilijana samuti juba kohal. Kogu esialgse väljaõppe temaatika põhialuseks võeti endi ohutuse ja üldjulgeoleku tagamine.

"Pealtnägija": vandenõuteooriad ohustavad nii neisse uskujaid kui ülejäänud ühiskonda

Alustati relvade õige käsitamisoskuse õpetamisega tagamaks iga malevlase enda, tema kaaslaste ja kaasinimeste ohutus. Ei saa jätta märkimata, et relvade käsitsemise oskus oli enamikel kaitseliitlastel kaduvväike.

Teise põhiteemana oli pioneerõpe, just käitumine lõhkekehadega ja laskemoona kasutamisel. Asi oli eriti aktuaalne, sest maleval tuli tegelda sel perioodil Utsali pommitusala korrastamisega. Järgnesid üksikvõitleja ja väikeüksuse jalaväetaktika, meditsiiniõpe võimalike vigastuste esmaabi alal. Palju õpiti topograafiat, õpiti praktikas orienteeruma maastikul, lugema kaarti jne. Ei unustatud riviõpet.

parim viis relvade ja olgade ohutamiseks

Esmaselt paraadide tarvis, aga ühtaegu ka kaitseliitlaste sõjaväelise rühi ja esinemisoskuse kujundamiseks. Rakendatud oli jalaväerühm ja vastutegevuseüksus. Rühma kasutada oli 4 politseilt laenatud automaati AKSU. Järgmine väliõppus peeti juba jaanuaris Kamari-Meleski vahelisel alal. Õppuse raames toimus samuti laskmine. Kogu maleva esimene suurõppus toimus Utsalis Selle kavas oli päevane ja öine lahinglaskmine, kahepoolne ründe- ja kaitsetegevus.

Rakendatud oli umbes kaitseliitlast ehk ligemale pool malevast, vajalik arv NKK liikmeid, kellest nooremad ei jäänud eemale ka lahingtegevusest, samuti veerandsada koolipoissi-noorkotkast, keda kasutati luurel ning lahingutegevuses sidemeeste ja sanitaridena. See õppus oli ka ühtlasi viimane taoline väliõppus. Neist õppusest osavõtjail on tänaseni vaid häid ja lõbusaid meenutusi.

"Pealtnägija": vandenõuteooriad ohustavad nii neisse uskujaid kui ülejäänud ühiskonda | Eesti | ERR

Küll vaid 5,6 mm püssidest. Võitis Siimusti-Õuna rühm. Võistluse peamisteks eesmärkideks oli saada ülevaade meeste laskeoskusest ja sportliku konkurentsi ärakasutamise kaudu õhutada mehi oma lasketaset parandama. Malev platseerus 5 kohale, aga laskevõistkond tuli võitjaks.

Üsna algul hakati oma võimaluste piires mõtlema ka sõjalise õpetuse andmisele keskkoolide vanemate klasside poistele. Viimases õpetas ainet Viktor Nõmm.

parim viis relvade ja olgade ohutamiseks

Viimastel aastatel õpetatakse riigikaitset ka Puurmani Gümnaasiumis, kus õpetajaks on Jaan Päärt. Kõik nimetatud õpetajad on kaitseliitlased. Maleva liikmeist tegeleb riigikaitseõpetuse vallas praegu lipnik vaid V. Nõmm Jõgevamaa Gümnaasiumis. Osaleda võivad kõik maleva liikmed, kel e-maili aadress. Õppeviis annab laia võimaluse osaleda erinevatel kursustel, vahetada infot, laadida üles pilte, osaleda foorumeil, teha relvaeksamit jne. Õppe korraldamisel on peetud silmas ka teisi võimalusi oma sõjameheoskuste ja võimekuse täiendamiseks.

Nii on järgneva kahe aasta jooksul toimunud sukeldumiskursus asjast huvitunud võitlusgrupi liikmeile, aga ka langevarjurikursus. Sõjaväe Langevarjuklubi instruktori läbiviidud teoreetiline osa toimus õppekeskuses, praktilised hüpped sooritati Nursi lennuväljal. Katastroofi ja muu tsiviilvõimekuse abi osutamise väljaõppe vajadusele hakati enamat rõhku panema pärast kaheksa lapse surmaga lõppenud Kurva tõsiasjana ilmnes seegi, et maakonnagi tarbeks polnud olemas ametkondade tegevuskava suurõnnetuste puhuks ega ohufaktorite kaardistamist läbi viidud.

Samaaegselt politseiga oli abivalmilt kohal Kaitseliidu esindajad ja suurõnnetuse paiga valve jäigi terveks ööpäevaks Kaitseliidu kanda.

parim viis relvade ja olgade ohutamiseks

Järgnevas korraldustöös kaardistas malevastaap elutähtsad objektid maakonnas ja kavandas nende valve ning kaitse võimalused. Selle põhieesmärk oli kaitseliitlastest abipolitseinike kaasamine korra tagamisse, õiguserikkumiste ärahoidmisele ja tõkestamisele. Koostöölepe Piirivalve Peipsi piirkonnaga oli sõlmitud juba Koostöös maavalitsuse ja selle kriisikomisjoniga korraldati Tänu tööandjate oodatust hulga vastutulelikumale suhtumisele kulges kogunemine tõrgeteta ja operatsiooni juhtijad said korraldatust äärmiselt positiivse tegevuskogemuse.

Taas vaadati üle elukondlikult tähtsate objektide loetelu, tehti täiendusi nende kaitse ja valve planeerimises ning täpsustati teisigi kaitsevalmiduse probleemide lahendamise teid. Maleva struktuuri muutmisel lähtuti põhimõttest, et see aitaks kaasa kaitsevalmiduse paranemisele mobilisatsiooni korral.

Õppus andis hea ülevaate iga ametkonna tegevusse hargnemisest, õpiti tundma üksteise inimressurssi ja juhtimistasandeid, side- ja transpordivahendite kasutamist jne. Malevast osales õppusel lahingukompanii kahe rühmaga 81 meest. Juba õhtune Aktuaalse Kaamera kajastas õppust programmi põhiuudisena ja positiivses võtmes. Kõik vajalikud tööd õppeplatside rajamisel ja hoonete korrastamisel tehti talgute korras ja Edasi on õppekeskust kasutatud intensiivselt.

Utsalit on õppuste korraldamiseks kasutanud Tartu, Järva ja Alutaguse malevad, Tartu Üksik-jalaväepataljon, Tartu Päästekompanii, kaitsejõudude pioneeriteenistus.

Arendaja programmieeskirjad (jõustuvad jaanuaril ) - Play Console Abi

Samuti on Utsalis korraldatud õppusi välismaiste koostööpartneritega. Nii toimus Jõgeva malevast osalesid Kalev Maarand ja Jaan Päärt.

Sama aasta augustis õpetasid seal 2 nädalat Briti Territoriaalarmee Walesi kuningliku rügemendi 7 ohvitseri ja allohvitseri kaasaja kaitselahingu elemente. Kaitseliitlased jätsid brittidele hea mulje. Samuti, et neile selle eest midagi ei maksta.

Meil Inglismaal saavad sõdurid väga head palka. Sealsamas toimus Seegi oli kogu Kaitseliidus esimene. Malev sai seeläbi sügiseks omaenda liikmetest formeeritud ja väljaõpetatud jalaväekompanii, tõsi ilma miinipildujarühmata. Gruppi juhtinud USA kolonel kinnitas, et Jõgeva rühm jättis talle seninähtuist parima mulje. Olgu mainitud, et kolonel oli näinud ka ajateenijate rühmaõppust.

Viimase väljaõpe on olnud eriti intensiivne ja järjekindel, õppe taset on hinnanud väljapaistvaks mitmed juhid, kelle käsutada-kasutada üksus väljaspool malevat on olnud.

Uue ja ajakohase õppekeskuse rajamise kavale pani Tänapäevaste tingimustega ühise õppekeskuse rajamiseks saadi kokkuleppele Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni juhtidega. Õppe- ja puhkekeskuse peahoone avati ja õnnistati pidulikult Uus hoone on näide, kuidas halvad mälestused minevikust muutuvad tegusate inimeste abiga heaks mälestuseks tulevikus. KL ülem major Raivo Lumiste autasustas tseremoonial isikuid, kaitseliitlasi ja koostööpartnereid, kel erilised teened õppekeskuse sünnil.

Hoone valmimisega on malevapere saanud kaasaegsete tingimustega õppe-majutuskeskkonna. Kaitseliitlased peaksid seda ju väärt olema. Tööd õppehoone sisustamisel ja -väljakute lõplikuks väljaehitamiseks siiski veel jätkuvad. Relvad, mis sellest, et vaid käsirelvad, küll saadi, aga teravat puudust tunti laskemoonast. Kuigipalju leevendas asja, et politseiametnik Ü.

Pärn tõi prefekti loal prefektuuri varudest esmalt ühe pidemetäie padrunneid igale püstolile, hiljem veel väikse lisa ohvitseridele.

Nendega seistigi Iseseisvuspäeva rivistusel. Automaate AKMS hakati meestele jagama Kuulipildujate saamiseni jõuti alles aprillis — 12 kuulipildujat RPD. Samas on ka selge, et relvi ikkagi igale mehele ei jagunud. Olgu eeltoodud relvaloetelu lugejale mingiks orientiiriks hindamaks maleva toonast kaitsevõimekust.

Tänapäevaks on maleva relvastus juba hoopis teine ja ajakohasem, väljaõpe samuti. Esimesed jalaväejaamad R õnnestus osta Viljandist Vene dessantlastelt. Need km kuulderaadiusega jaamad sobisid aga kasutada vaid lagedal maastikul. Nõnda suudeti Jaam seati üles Palamuse lähedale Süvalepa külla Andi Pärtelpoja koju.

Sellega saadi lülituda juba üleriigilisse parim viis relvade ja olgade ohutamiseks sidevõrku. Veidi hiljem toodi jaam Jõgevale maleva sideülema Ülo Sambliku enda koju. Tänaseks on maleva kõik autod raadiojaamadega varustatud.

Arendaja programmieeskirjad (jõustuvad 20. jaanuaril 2021)

Selleks osteti omavahenditega vajaminevad autojaamad juurde. Vajadusel on tagatud võimalus varustada jaamaga ka lisaauto. Ainsaks transpordivahendiks oli kuni Kütust osteti oma raha eest, annetatud rahast või õnnestus kusagilt bensiini vähehaaval muidu saada. Asja tegi murelikuks seegi, et toona valitses bensiinipõud. Sama aasta nov-s või dets-s saadi peastaabilt 30 tuhat krooni, millega n-ltn Lembit Kerve sõitis Saksamaale ja tõi sealt tuttavate vahendusel sõidukõlbliku Volkswagen 25 Transporteri Auto toodi laevaga Riiga.

Samal sügisel osteti kr eest maakonna keskkonnakaitselt soomuk RTK Sellega sõideti siiski vaid hädakorral — ta lausa rüüpas bensiini. Edasi edenes autode saamine juba vähem romantiliselt. Kuues auto oli Moskvitš Hiljem saadi politseist tasuta mõned sõiduautod ja pikapeale sõidukinälg kadus. Püsima jäid ülalpidamismured. Aga need olid möödaniku mured ega mahu kuidagi maleva tänapäeva ellu.

KL kodukorrale, aga samas ka mitte kõiges ja alati. Esimene maleva juhatus valiti maleva asutamise koosolekul Maleva See juhatus valis endi keskelt alalise esimehe Toomas Tammiksaar ja protokollija Tiit Vanakõrts.

Alles Säilis aga omapära, et maleva staabiülemat käsitleti kui malevapealiku abi ametis olevat isikut ja ta osaleski neis ülesannetes juhatuse töös.

Teistest pikemat aega on maleva juhatusse kuulunud vabatahtlikud Ülo Pärn aastail ja uuesti aastast senini ning Valdo Raidma ja uuesti A-st on maleva juhatuse liige ltn Hardi Perk.

Juhatus kogunes algusaegadel tavaliselt samadel päevadel, kui maleva staabis toimusid juhtivkoosseisu informatsioonikoosolekud. Varasemail parim viis relvade ja olgade ohutamiseks peeti taolisi koosolekuid praktiliselt iga kuu.

Ühtlasi olid need koosolekud ka pealike õppepäevad. Hiljem toimusid koosolekud juba harvem ja pärast Tuleks märkida sedagi, et aastani olid koosolekud väga rahvarikkad. Ilmselt tarbis pealikkond ahnelt infot, mida malevapealik ja staabijuhtkond sai peastaabist või mujalt, aga vajati ka malevajuhi kommentaare ja seisukohti küsimustes, mida Kaitseliitu, riigikaitsesse või üldisesse julgeolekusse puutuvais küsimustes loeti lehtedest, kuuldi raadiost või nähti televisioonist.

Teisalt oli neil kogunemistel ka tugev ühtekuuluvuse tunnetamise efekt ja küllap vajadus seda järjekindlalt kogeda.

Maduro käskis Venezuela sõduritel olla valmis USA rünnakuks

Seda kinnitab asjaolu, et neile koosolekuile tuli enamasti alati ka maleva liikmeid, kes ei kuulunud pealike hulka. Maleva esimese, valitud vabatahtlikust pealikuna, toimis maleva asutamisest Tasakaalukas, arukas ja talupoeglikku oidu omav major Nurk suutis keerulistes oludes luua ja üles ehitada maleva, maakonnas politsei kõrval ainsa distsiplineeritud relvajõu, ja rakendada selle kohe algusest sisejulgeoleku kindlustamisele.

Tänu major Nurga isikuomadustele, ei tekkinud maakonnas konflikte ei kaalulangus ketoonidega ega omavalitsustega. Vastupidi, ta kujunes isikuks, keda respekteeriti tingimusteta nii kohalikus riigisüsteemis, maakonna ettevõtluses kui kolmandas sektoris, malevaperest rääkimata.

Lisaks valiti ta KL Keskjuhatusse ja täitis põhitöö kõrvalt KL peainspektori ülesandeid. Tema eestvõttel hakati juba Ka nõukogudeaegne tsiviilkaitse laokompleks Jõgeval Aia t. Seejärel töötas A. Nurk maleva valverühma ülemana kuni juulini Tema astus Kaitseliitu Rosenbergiga on KL Jõgeva Malev saanud endale väärilise pealiku.

Juba samal suvel asus uus pealik lahendama malevale kaasaegse õppekeskuse asutamise ülesannet.

Selleks ajaks oli selge, et Kaitseliidu ülemalt, kaitsejõudude juhatajalt ega kaitseministeeriumilt selleks toetust ei tule, kuna kõik varasemad seesugused lubadused neilt olid ikka ja jälle tagajärjeta jäänud. Koostööpartnerite ja nendega ühishuvide leidmine oli malevapealiku suure veenmisjõu musternäide.